ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2011

ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ -- ೯(ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ: ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಎಂಬ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚಿನ ಪಾದ್ರಿಯು ಅದೇ ಚರ್ಚಿನ ಕಂಫೆಶನ್ ಬೂಥ್-ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ರೇ ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ, ಫಾದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್-ಅನ್ನು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಆಹುತಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ರಾಟ್ವೈಲರ್-ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.)

ಮೈಸೂರಿನ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ 'ಫಲಾಮೃತ'. ಐಸ್-ಕ್ರೀಂ ಮುಂತಾದ ತಂಪು ಖಾದ್ಯ-ಪೇಯಗಳನ್ನು ಬಿಕರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂಗಡಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಕೊಂಚ ಬದಲಾಯಿತು. ಲ್ಯಾನ್ಸ್-ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರಣ, ಲ್ಯಾನ್ಸ್-ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡ 'ನಿಶಿಕ್ರಿಯೆ'ಗಳ ಆಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಡಿಕೆನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಹೇಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾನ್ಸ್-ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡವೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕದ ಹಾಕಿಕೊಂಡವು. ಫಲಾಮೃತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಧೀರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು; ನಂತರ ವಿಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತು. ಲ್ಯಾನ್ಸ್-ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು (ಸರ್ಕಾರ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎಂದೋ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಿತ್ತು) ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಆಂಧ್ರದವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಆ ಆಂಧ್ರಪುತ್ರರು ಅದನ್ನು ರಾಜಾಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿ, ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದನ್ನು ದುಬೈ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊರದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿತು. ಆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಲ್ಯಾನ್ಸ್-ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಂಡ ಕಂಪನಿ 'ಎಫೆಮೆರಾ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಎಫೆಮೆರಾ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಬ್-ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವನು ರೇ ರಾಟ್ವೈಲರ್ ಎಂಬಾತ. ಹೇಳದೆ-ಕೇಳದೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್-ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು; ಆದರೆ ರಾಟ್ವೈಲರ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗುಪ್ತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ; ಹಿಂದಿನ 'ಫಲಾಮೃತ'ದ ಕೆಳಗೆ ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

=====================================================================

" 'ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ' ಆದ್ಮೇಲೆ 'ಅದೇ ಕಣ್ಣು'. ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ."
"ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 'ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ' ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ."
"ಅದು ಪುರಾಣದ ಕತೆ. ಈ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು."
"ಎರಡೇ-ನಾ?"
"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಳೀತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೋದಿತ್ತು -- "
"ಬಂದ್ವಾ?"

ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅವಳನ್ನು ಅದ್ನಾನ್-ವೆಂಕಟ್ ನೋಡಿದರು.
"ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಲಗಡೆ. ಅನ್ಸತ್ತೆ."
"ಅನ್ಸತ್ತಾ?"
"ಹೂಂ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ --- ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ."
"ನೀವು ಇದೇ ಊರಿನವರು, ಆಲ್ವಾ?"
"ಹೌದು-ಹೌದು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ....ಆಹ್, ಬಂದ್ವಿ."

'ಫಲಾಮೃತ' ಎಂಬ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬೋರ್ಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಇದ್ದಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ 'ಫಲಾಮೃತ' ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಧೋಗತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಅದ್ನಾನ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವಳು ಒಂದೇ ಒದೆತಕ್ಕೆ ಬೀಗವನ್ನು ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಳು. ಮೂವರೂ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಕಂಡದ್ದು ಜಡತನವೇ ಕೊಠಡಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬಂದಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು, ಧೂಳು, ಎಂದೋ ಬಿಸಾಡಿದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ 'ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದವು; ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಆರ್. ಕೇ. ನಾರಾಯಣ್, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಮತ್ತಿತ್ತರರು ಈ ಜರಾಜೀರ್ಣ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಾದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಅವಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಟೊಳ್ಳು ಎಂಬಂತೆ ಶಬ್ದವಾಯಿತು; ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗೋಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯ ಪರದೆಯಂತೆ ತೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್; ಮೂವರೋ ನಾಲ್ವರೋ ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳವಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದಳು, ಅದ್ನಾನ್-ವೆಂಕಟ್ ಅವಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಟನ್ನೊಂದನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಧೋಗಮನದ ನಂತರ ನಿಂತಿತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೌನದ ನಂತರ ವೆಂಕಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ. ಒಂದು ನೀಳವಾದ ಸುರಂಗದಂತಿದ್ದ ಪಥದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಗಲವಿತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗ. ವೆಂಕಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದ, ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಅವಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು. ವೆಂಕಟ್ ಎಡಕ್ಕೆ ನಡೆದ; ಮೊದಲನೆಯ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ.

ಸುರಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಪಿಸ್ತೂಲಿನ ಶಬ್ದ. ವೆಂಕಟ್-ಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅದ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಅವಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರಿದವು. ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸುರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ 'ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ-ಉಳಿತಾಯ' ಬಲ್ಬು; ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಓಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಬಲ್ಬಿನ ಕಡೆ ಎಸೆದಳು. ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ಕಲ್ಲು ದೀಪವನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಕತ್ತಲೆ.

ಆರಡಿಯ ಎತ್ತರದ ವೆಂಕಟ್-ನ ಮೃತದೇಹ ಕುಸಿದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ದೀಪವಾರಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ ಗುಂಡು ಹಾರುವುದೂ ನಿಂತಿತು; ಬಹುಶಃ ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಿಡಿದವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತೇನೋ. ವೆಂಕಟ್-ನ ಶವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳು ಮುಂದೆ ನಡೆದಳು; ಗುಂಡು ಹಾರಿದರೆ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಅವನಿಗೆ ತಗುಲಲಿ ಎಂದು. ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಕಾಲು ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರಿದವು; ಒಂದು ಗುಂಡು ವೆಂಕಟ್-ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಭಸದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಆ ಏಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಹಾರಿ ಅವಳ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತು. ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಿಡಿದವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿ ವೆಂಕಟ್-ನ ಶವವನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದಳು. ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಅವಳೂ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಳು. ಅವರ ಕೈ-ಕಾಲು ವೆಂಕಟ್-ನ ಜೊತೆ  ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು; ಅತಿಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಳು.

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋನಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅದ್ನಾನ್. ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ವಿದೇಶಿಯ ಬಿಳಿ-ಕೆಂಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಕೆಂಚು ಕೂದಲು. ಅದೇ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿದ್ದಂತಿತ್ತು; ಲಿಫ್ಟಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವನು ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿದಳು. ಅವನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು, ಅವಳು ಮತ್ತು ಅದ್ನಾನ್. ಕುರ್ಚಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. ರಕ್ತಸಿಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ಮುಖ ಅವಳಿಗೆ ರಣಚಂಡಿಯ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ತಂದಿತ್ತು.

"ರೇ ರಾಟ್ವೈಲರ್," ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಳು, "ನಾನು ಯಾರು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಊಹಿಸಿರಬೋದು. 'ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ನಂದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!' ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ನೀನು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು: ಬ್ರೇನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್/ಡೌನ್-ಲೋಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ಬಂತು? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದಾರೆ?"

ಅವನನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಳು, ಅವನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನರಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ.
"ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಮೆದುಳಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್/ಡೌನ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೋದು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರೇನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಪಾದ್ರಿ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ. ಅವನು ಈ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ" ಅದ್ನಾನ್-ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, "ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇವನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ವೇ?"
"ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು?" ಅದ್ನಾನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ. "ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಕಳೆ ಇದಿಯಾ?" ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಜೋಕು ಎಂಬಂತೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಟ್ವೈಲರ್.
"ಅವತ್ತು ಬರೀ ಡೇಟಾ ಡಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು; ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನೀಕ್  ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ನಂಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ."
"ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು?"

ರಾಟ್ವೈಲರ್ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ.
"ನಿಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ವಾ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ?"
ಅವಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದಳು.

"ಅವನ ಹೆಸರು ಅಮಿತ್ ಅಂತ. ಎಫೆಮೆರಾ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸದಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ, ಹೊಸ ತಂತ್ರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸಾದು ಬಂದಿದಿಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕೋ ಬುದ್ಧಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಮೀರೋದು ಒಂದು ಆಸೆ; ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಕೊಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲ್ಯಾಬ್-ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ. ಆನ್-ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕೆಲವು 'ಭೂಗತ' ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್-ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥಾ ಗ್ರೂಪ್-ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಷ್ಟು ಯಾರೂ ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಡಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅಂದ. ಅವನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನನ್ನ, ಅಮಿತ್-ನ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿದ್ದರು. ಆವರ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಗಿನೀ-ಪಿಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು, ಕ್ರಮೇಣ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಶರ್ ಇತ್ತು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಗ ಸಕ್ಸೆಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿರ್ನಾಮವಾಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ? ಹಾಗಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್-ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು.

ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಬೆದರಿಸೋ ಬದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಶತ್ರು ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಗೂಢಚಾರಿ ಎಜನ್ಸಿಯವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಮಿತ್-ಗೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ, 'ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತಲೆಯೆತ್ತಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ' ಅಂತ. ಅಮಿತ್ ಹೆದರಿದ. ಅವನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ; ಪೇಪರ್-ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಮಿತ್ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು.

ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ."

'ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ?' ಎಂಬಂತೆ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ತೋರಿಸಿದಳು. ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ನತ್ತ ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ('ಅಮಿತ್ PIC -- ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು) ಅದ್ನಾನ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ.

"ಬ್ರೇನ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಗೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು?"
ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ರಾಟ್ವೈಲರ್ "ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಲಿ!" ಎಂದ.

ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು. ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ವಯರ್-ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ಅದ್ನಾನ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್-ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ.

"ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳು" ಎಂದು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅಂದಳು. ಮತ್ತೆ ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನಿಂದ ಮೌನ.

ಅವಳು ಅದ್ನಾನ್-ಗೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ನ ಒಂದು ಕೀ ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವಳನ್ನು ಭಾವರಹಿತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಟ್ವೈಲರ್ ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆಗ "ಆ.....ನಾಯಿ ಬಾಲ...ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?" ಎಂದ, ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ.

"ಇಲ್ಲ. ಏನು? ಹೇಳು!" ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಎಂದಳು. ಅವನು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು "ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ...ಕತೆ...ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ವಾ? ನಿಂಗೆ....ನಿನ್ನ ಕತೆ-ನೇ....." ಎಂದು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ. ಅವಳು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅದ್ನಾನ್-ನನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ರೇ ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿತ್ತು.

"ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೋದು. ಅಪ್ಲೋಡ್-ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್-ಗಳು; ಅಪ್ಲೋಡ್-ಗೆ ಇವನದೇ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್-ಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೋದು..."

"ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು" ಎಂದು ಅವಳು ಹೊರಗೆ ನಡೆದಳು. ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ರಾಟ್ವೈಲರ್-ನ ಮೆದುಳುಶಕ್ತಿ ರಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು.


'ಫಲಾಮೃತ'ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಅವಳು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್-ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆರಿಸಿ ಹೊರನಡೆದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ, ಒಂದೆರಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರಿತು.

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. Heh, eraDu-mooru tingaLu busy idde, Sandeep. Aamele maduve anta innonderaDu-mooru tingaLu. Excuses ashTe, ivella.

    Concluding part ondu baaki ide ashte, eega. Idanna eLiyo ashTu eLdidini.

    Nannanna biTTu ee kathe-na interest iTTu neevobbrE odtirOdu. BahaLa dhanyavaadagaLu!

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
  2. Nimagu mathu nimma shreemathi avarigu Abhinandane galu. Eee saraNi mugida mele nillisa bedi, munduvarisi. Kelavu vishyagalu artha agilla, church father gu rataylor gu hege parichaya, Amit gu mathu ee hudugi-ge enadaru sambanda-videye? Mundina post nalli idakke uttara kodthira??

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ